“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก“เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว!!

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา07.00 น.พ.ท.สมเกียรติ เยี่ยมอ่อน รองหน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก “ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น/ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น!!
#ประชาส้มพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Spread the love

บังโจ้

อดีตหัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like