50 ปีแห่งความภูมิใจยิ่งใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เเห่งผลิต-พัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม

วันที่ 19 กันยายน 2562
ที่อาคารมหาภูมิราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ทางวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี เเห่งการผลิตเเละพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม”
โดย พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดงาน และมี พล.ต.ต.หญิงดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า
“ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้พัฒนาทั้งหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การเพิ่มบทบาทของสถาบันในฐานะสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละของผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จนมีผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันจนที่ประจักษ์แก่สังคมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติความเป็นมา และผลการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจให้แก่ประชาชน รวมทั้งเชิดชูคุณงามความดีผลงานของศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ และสร้างเสริมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและศิษย์เก่า
วิทยาลัยพยาบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการดำเนินงานครบรอบ 50 ปีในวันนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์และเหล่านักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การบรรเลงดนตรีไทยของนักศึกษาพยาบาล ตำรวจชมรมดนตรีไทย วีดีทัศน์ “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี แห่งการผลิตและพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม” การแสดงชุดเครื่องแบบ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ การแสดงเพลงฉ่อย “ประวัติวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ” ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น เนื่องจาก มีศิษย์เก่าของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
#ขอบคุณข้อมูล police thailand news

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like