คนไทยไม่ทิ้งกัน..ตม.เพชรบูรณ์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวอุบลฯ

ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5(4) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดดูแลและให้การช่วยเหลือทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 18 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรวบรวมน้ำดื่ม รับบริจาคอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านท่านเจ้าคุณพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ซึ่งสิ่งของดังกล่าวจะถูกรวบรวมเข้ากับสิ่งของเครื่องใช้ที่รับบริจาคมาจากหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นรถบรรทุกของมณฑลทหารบกที่ 36 เดินทางออกจากวัดพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ในเวลา 13.00 น. ของวันเดียวกันไปยัง จ.อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศดูแลและให้การช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวและคนไทยที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ ในทุกๆ ด้าน หากประชาชนท่านใดมีเบาะแสการกระทำความผิด หรือข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ของ จ.เพชรบูรณ์ แจ้งได้ที่สายด่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 หรือแจ้งได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทันทีทุกจุด

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like