ตม.4 แถลงข่าวผลการปฎิบัติและการจับกุมคดี ชาวต่างชาติกระทำความผิดที่น่าสนใจ ในห้วงวันที่ 1 ถึง 12 กรกฎาคม 2562

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมก ากับดูแลชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพ านักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสมในขณะที่พรำนักอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัย ในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ นั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชินดวง รรท.ผบช.สตม., พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม, พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 ปฎิบัติราชการ สตม.สั่งการให้ พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 , พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ตม.4 , พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.4 , พ.ต.อ.เศรษฐภัทร ณ สงขลา ผกก.สส.บก.ตม.4 ร่วมแถลงข่าวผลการปฎิบัติและการจับกุมคดี ชาวต่างชาติกระทำความผิดที่น่าสนใจ ในห้วงวันที่ 1 ถึง 12 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1. จับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย 1) หลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 883 2) อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (OVER STAY) 28 3) ท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต 4) จับกุมตามหมายจับ 44 ราย 13 ราย 5) ความผิดตามกฎหมายอื่น 927 ราย *** รวมทั้งสิ้นจำนวน 2. ปฏิเสธการเข้าเมืองของคนต่างด้าว จำนวน 222 ราย 3. จับกุมคดีสำคัญและน่าสนใจ จ านวน 4 กรณี ราย ราย 2,117 ราย 1.ตม.จว.หนองคาย ได้ร่วมกันท าการจับกุมตัว นายยาหมิง ปาย สัญชาติพม่า ตามหมายจับศาลจังหวัด หนองคาย ที่ จ.100/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งต้องหาว่ากระท าความความผิดฐาน “ทำร้าย ร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว ตกใจ โดยการขู่เข็ญ” พฤติการณ์สืบเนื่องมาจาก นางสาวอุบล เมาะราสี อายุ 38 ปี ได้มาแจ้งว่าตนเองได้ถูกนายยา หมิง ปาย สัญชาติ พม่า ทำร้ายร่างกาย และข่มขู่ว่าถ้าตนเองไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะฆ่าให้ตาย หลังก่อเหตุคนต่างด้าวได้หลบหนีไป จนกระทั่งต่อมาได้ถูกศาลออกหมายจับและจับกุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย 2. ตม.จว.หนองบัวล าภู ได้ร่วมกันจับกุมตัว คนต่างด้าวที่เข้ามากระทำผิดกฎหมาย ดังนี้ 3.1 Ms.Gichuhi Gladwell อายุ 28 ปี สัญชาติเคนยา ข้อหา เป็นคนต่างด้าวเข้ามาใน ราชอาณาจักรชั่วคราวทำงาน (รับจ้าง) โดยไม่ได้รับอนุญาต 3.2 Mr.Lawrence Muiruri Gathenya อายุ 28 ปี สัญชาติเคนยา ข้อหา เป็นคนต่างด้าวอยู่ใน ราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (OVERSTAY 523 วัน) และทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พฤติการณ์คือ ตม.จว.หนองบัวล าภู ได้สืบสวนทราบว่ามีคนต่างด้าวแอบลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา คาร ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลำภู จึงไปตรวจสอบพบผู้ต้องหาทั้งสองก าลังสอนในโรงเรียนโดยไม่ได้รับ อนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงจับกุมตัวดำเนินคดี หลังจากคดีเสร็จสิ้นแล้วได้ดำเนินการผลักดัน ออกนอกราชอาณาจักรและบันทึกรายชื่อผู้ต้องหาทั้งสองเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรต่อไป

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like