เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามสน. สายไหมเข้าให้ความรู้ถึงพิษภัยในสารเสพติดกับน้องๆนักเรียนในพื้นที่

วันนี้ 10 ก.ค.2562
งานปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลสายไหม ภายใต้การนำโดย พ.ต.อ ทนงค์ศิลป์ มณีโชติ ผกก.สน.สายไหม นำโดย ร.ต.ท พีรภัทร ศรีทราชัย รอง.สวป. กลุ่มงาน ตชส.สน.สายไหมเข้าให้ความรู้ถึงพิษภัยในสารเสพติด เหล้า บุหรี่ และให้ความรู้เรื่องสาร แมทแอมเฟตามีน ในสารเสพติดอื่นๆ ทั้งกฏหมายพื้นฐานต่อเด็กเยาวชน พร้อมทั้งให้เด็ก นร.มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ และเสนอพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อลดปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เยาชนห่างไกลยาเสพติด 1.ในนโยบายแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ สน.สายไหม ( cr.สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ตร.ผู้ประสานงาน ร.ต.ท พีรภัทร ศรีทราชัย รอง.สวป.สน.สายไหม #พี่ลิลผู้ประสานงานสื่อ ข่าวตำรวจแห่งประเทศไทย #พื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลสายไหม)

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like