ตม.จว.นราธิวาส อำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๖๒

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้อำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ และในปีนี้มีกำหนดไว้ ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม จำนวน ๙ เที่ยวบิน โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษ ในการเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบียเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มาโดยตลอด เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์ตามแผนเสริมรสร้างสันติสุขจังหวัดชายภาคแดนใต้
โดยในปีนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้มีการนำระบบการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) มาใช้ที่สนามบินนราธิวาสเป็นปีแรก
และในวันนี้ ( ๗ ก.ค.๖๒) ว่าที่พันตำรวจเอก ศุภชัย พละเดช ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ฮ.ศ.๑๔๔๐) ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
พร้อมนี้ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้นำชมและสาธิตการใช้เครื่องระบบการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ซึ่งผลการตอบรับเป็นไปอย่างดีเยี่ยม

สำหรับเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ เริ่มขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันนี้ (๗ ก.ค.๒๕๖๒) รวมแล้ว ๘ เที่ยวบิน มีผู้แสวงบุญ ทั้งสิ้น ๒๓๐๖ คน

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like