พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันการพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
     – เพิ่มพูนความรู้ทุกๆมิติและความเข้าใจกีฬาปัญจกีฬาให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชน
     – ผู้ฝึกสอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาอย่างมีระเบียบแบบแผน
     – ได้เรียนรู้การทำแผนการฝึกและการทำโครงการฝึก
     – เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อ
      – เป็นการส่งเสริมการพัฒนากีฬาปัญจกีฬาให้เจริญก้าวหน้า
       – เป็นการเตรียมนักกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดตราด
       ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์จากสถาบันการพลศึกษาและ โรงเรียนกีฬาจากทุกภูมิภาคมีจำนวน ๒๘ คน

        เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๕ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาปัญจกีฬา ในการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  โดยเป็นการแข่งขัน Laser-Run (ยิงปืน – วิ่ง) และ Triathle (วิ่ง – ยิงปืน – ว่ายน้ำ) ประเภทบุคคลชายและประเภทบุคคลหญิง ผลการแข่งขันดังนี้

การแข่งขัน Laser-Run ประเภทบุคคลชาย
      ลำดับที่ ๑ จ่าเอก ณรงค์เดช ทาพารักษ์
      ลำดับที่ ๒ จ่าเอก สุดสาคร หุ่นดี
      ลำดับที่ ๓ จ่าเอก ณัฐพล เกษรพรม

การแข่งขัน Laser-Run ประเภทบุคคลหญิง
      ลำดับที่ ๑ เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สังข์งิ้ว
      ลำดับที่ ๒ นางสาวแพรวา เกิดจันทร์ตรง
      ลำดับที่ ๓ นางสาวมุกตาภา  ช้างหิน

การแข่งขันTriathle ประเภทบุคคลชาย
       ลำดับที่ ๑ จ่าเอก สุดสาคร  หุ่นดี
       ลำดับที่ ๒ นายภูริช  โยเฮือง
       ลำดับที่ ๓ จ่าเอก ณัฐพล  เกษรพรม
       
การแข่งขันTriathle ประเภทบุคคลหญิง
      ลำดับที่ ๑ เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สังข์งิ้ว
      ลำดับที่ ๒ นางสาวสัณห์ฤทัย  อรัญศิริ
      ลำดับที่ ๓ นางสาวปณาลี  ปาลศรี
                                                         …………………………………….

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like