ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

ตม.เบตง เข้าศึกษาพื้นที่อาคารผู้โดยสาร เตรียมความพร้อมสถานที่ บุคลากร

เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเบตง จังหวัดยะลา เข้าศึกษาพื้นที่อาคารผู้โดยสาร เตรียมความพร้อมสถานที่ บุคลากร และระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยระบบ Biometrics ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานเบตง
พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จังหวัดยะลา นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อศึกษาพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ งบประมาณ ครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยเฉพาะจุดให้บริการลงตราหนังสือเดินทาง ในการการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการเดินทาง ผ่านสายการบินต่างๆในอนาคต ก่อนที่ท่าอากาศยานเบตงจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2563
พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง กล่าวว่า วันนี้ได้นำบุคลากรของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเบตง มาศึกษาสถานที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดใช้บริการในกลางปี 2563 นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบตรวจอัตลักษณ์บุคคลทางกายภาพ ผ่านระบบ Biometrics จะเป็นระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เช่น ใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งก่อนหน้านี้ระบบเดิมของการตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีแบบเก่า ที่ไม่มีการใช้อัตลักษณ์แต่ประการใด ปัญหาที่เกิดคือ การปลอมแปลงเอกสารหรือหนังสือเดินทาง เพื่อการแฝงตัวของผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ ผู้ต้องหาหลบหนี ผู้ไม่หวังดี สามารถกระทำได้ไม่ยาก ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศไทย กระทบการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติและการท่องเที่ยว แต่ในระบบการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าด้วยระบบ Biometrics ได้มีการนำอัตลักษณ์ทางชีวภาพบุคคลมาใช้ในการยืนยันตัวตน และตรวจสอบบุคคลต้องห้าม (Blacklist) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวบุคคลและเป็นการยกระดับการตรวจคนเข้าเมืองเทียบเท่าระดับสากล เป็นการสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ระบบ Biometrics ที่นำมาใช้ในโครงการนี้เป็นของประเทศเยอรมันจากบริษัทใหญ่ ซึ่งรัฐบาลเยอรมันถือหุ้น มีผลงานด้าน Biometrics มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและยังประสบความสำเร็จในการตรวจจับผู้ก่อการร้ายระดับต้นๆ ขณะนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการนำร่อง ใช้ระบบ Biometrics ที่สนามบินภูเก็ต โดยจะใช้จริง ในเดือนกรกฎาคมนี้
สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้าง ขณะนี้แล้วเสร็จไปกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ คือส่วนผิวทางวิ่ง (Run Way) และส่วนอาคารด้านหน้าบางส่วน เช่น ส่วนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ภายในประเทศ และด่านศุลกากร ทั้งนี้ มีรายงานว่าสนามบินเบตง จะแล้วเสร็จทั้งหมดในปลายปีนี้ จากนั้นจะติดตั้งระบบการทำงาน และทดสอบระบบ ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2563
ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามิรัฐอ.เบตง จ.ยะลา

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม