พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.พร้อม กต.ตร.กทม.เดินทางมายัง สน.โชคชัย เพื่อมาดูการยกระดับการให้การบริการประชาชนในทุกๆมิติในรูปแบบ ONE STOP SERVICE

วันศุกร์ที่14มิถุนายน 2562 (12.30น.)พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รองผบช.น.)และ พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา ที่ปรึกษาสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร(กต.ตร.กทม.)อาทิเช่น ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน),ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.(ด้านยาเสพติด),ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.(ด้านสังคม)พร้อมทั้ง คณะ กต.ตร.อีกหลายท่านเดินทางมายังสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย(สน.โชคชัย)เพื่อมาดูการยกระดับการให้การบริการประชาชนในทุกๆมิติในรูปแบบ ONE STOP SERVICE หรือ(OSS.) เพื่อการศึกษาและปรับทิศทางการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับการบริหารกิจกรรมของ กต.ตร. ทั้ง6ด้านตามดรรชนีชี้วัดของ สตช.เมื่อปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยจึงร่วมรัปประทานอาหารและปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจครั้งต่อไป
@ขอบคุณข้อมูล:วงในสยาม

Spread the love

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like