ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 26 เสวนาวิชาการเรื่อง “ การบูรณาการ ร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้”

วันนี้ 14 มิ.ย.62 เวลา 10:00 -12:00
การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 26 เสวนาวิชาการเรื่อง
“ การบูรณาการ ร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้” โดยมี พลตรีชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ พันเอกสุพล จันทร์ผ่อง รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมเป็นประธานในการเสวนา ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
(Press Release) by
source:
พ.อ.หญิง
ณิชนันทน์ ทองพูล
รอง ผอ.กปส.สจว.กร.ทบ.
พสบ.26

พ.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล
รอง ผบก.อก.สตม.
/พสบ.26

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม