“บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และมูลนิธิพระราหู ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพใน”โครงการเพชรในตม”และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อเร็วๆนี้คุณ ณัฐรยาณ์ โรจน์ธีรวนิช กรรมผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุดจาก”มูลนิธิพระราหู”เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการเพชรในตม โดยมีพล.อ.ชนาธิป บุนนาค เป็นประธานโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มตัวแทนนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นตัวแทนพล.อ.ชนาธิป บุนนาค มารับมอบ ในครั้งนี้
สำหรับถุงยังชีพทั้งหมดนี้กลุ่มนิสิตนักศึกษาจะนำไปทำความดีใน”กิจกรรมค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562″ ณ โรงเรียนวัดหนองปรือ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ คุณณัฐรยาณ์ โรจน์ธีรวนิช กรรมผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ยังได้มอบถุงยังชีพ จาก “มูลนิธิพระราหู”อีกจำนวน 30 ชุดโดยมี รอ.วรวุธ อินวอ สังกัด สบป.กอ รมน. ตำแหน่งประจำ สง.ลธ.กอ.รมน.เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป!!

Spread the love

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like