ข่าวบันเทิง -กีฬา

“พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทย ต้านภัยยาเสพติด !!

วันที่ 8 มิ.ย.62 เวลา 19.30 น.ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวยไทย ต้านภัยยาเสพติด จัดโดย กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวโค้ง ร่วมกับ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย และสโมสรกีฬาคลองเตย โดยมี คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรกรุงเทพมหานคร เขต 4 คลองเตย วัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมกล่าวเปิดงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป.จำกัด และ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู,คุณอภิศักดิ์ จิตตโรภาส นายกสโมสรกีฬาคลองเตย,ศูนย์เมอร์ซี่,คุณพรเพ็ญ ผ่องอำไพ สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลองเตย,คุณสมชาย เอื้ออมรสุข ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คลองเตย,คุณสมใจ นิรันดร์ตรานุชิต โปรโมเตอร์ไฟแรง,คุณพิชาติ เผ่าพงษ์ ประธานชุมชนหัวโค้ง และกรรมการตัดสิน ชุดอาจารย์พรภิรมย์ กิจสมัยโดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตยที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมวยไทย ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะให้ก้าวหน้านำข้อบกพร่องจากการแข่งขันไปปรับปรุงแก้ไข สร้างแรงจูงใจให้ตั้งใจขยันฝึกซ้อมและอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทย ทางด้านกีฬา โดยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาตัวเองในด้านกีฬามวยไทย และยังทำให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนคลองเตยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งในนี้ มีเยาวชนเข้าร่วม กีฬามวยไทยทั้งหมด 39 คู่ โดยภายใต้โครงการ กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวโค้งและศูนย์เยาวชนคลองเตย ซึ่งเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในครั้ง นี้ และยังทำการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชาวชุมชนคลองเตยให้ได้ทราบรายละเอียดต่างๆของโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะขยายความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งกลุ่มที่มีโอกาสใช้ยาเสพติดได้ง่าย ดังนั้นการที่จะไม่ให้เยาวชนไม่หันไปยุ่งกับยาเสพติด จึงต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกฝังเยาวชนให้เกิดการคิดดีทำดีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนหัวโค้ง จึงได้กำหนดแนวทางทำกิจกรรม การแข่งขันชกมวยไทย ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ว่า “กีฬามวยไทย ต้านภัยยาเสพติดและอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยังยืน”
#ภาพข่าว:บังโจ้

Tags

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม