ข่าวข่าวอาชญากรรม

ตม.จว.สระบุรี ตรวจสอบบุคคลต่างด้าวบริเวณที่พักคนงาน เลขที่ 47 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จว.สระบุรี

7 มิ.ย.2562 พ.ต.ต.ธรากร พิกุลแก้ว สว.ตม.จว.สระบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.สระบุรี ร่วมตรวจสอบบุคคลต่างด้าวบริเวณที่พักคนงาน เลขที่ 47 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จว.สระบุรี ผลการตรวจสอบมีการจับกุม
MR.CHHEM SYTHA อายุ 33 ปี ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่แจ้งเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ไปถึงด้วย” ม.37 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522 ปรับเป็นเงิน 4,000.-บาท และ นายคมกฤต โชตินิสากรณ์ อายุ 65 ปี สัญชาติไทย ข้อหา “เป็นเจ้าบ้านผู้ครอบครองเคหสถานไม่แจ้งที่พักอาศัยของผู้คนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่บุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัย” ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ปรับเป็นเงิน 1,600.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600.-บาท

Tags

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม