ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

“เปิดวาระการประชุม”คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2562 !!

เมื่อเวลา10.30น.วันที่14พ.ค.2562 ณ.ห้องประชุมปารุสกวัน 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีการเปิดวาระประชุม โดยมี- ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย
– ท่าน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา รองประธานในที่ประชุม- ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ- ท่าน ผศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาล– ท่าน โสภณ โพธิสป ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง- ท่าน สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา
– ท่าน ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน
– ท่าน พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน- ท่าน สุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน
– พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายประสานงาน เข้าร่วมในที่ประชุมโดยการประชุมในวันนี้เป็นการเปิดวาระประชุมครั้งที่ 1/2562 นี้มีระเบียบวาระประชุม 6 วาระสำคัญดังนี้
1/เรื่องวาระสำคัญที่ท่านประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่านได้รับทราบ
2/การปฐมนิเทศ กต.ตร.กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อดังนี้2.1 การแนะนำ กต.ตร.กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคประชาชน
2.2 มูลฐานความคิดในการจัดตั้ง กต.ตร.
2.3 ความสำคัญของ กต.ตร.2.4 องค์ประกอบของ กต.ตร.กทม.
2.5 บทบาทภารกิจหน้าที่ของ กต.ตร.กทม.
2.6 ท่านประธานได้กล่าวโอวาสให้แก่ กต.ตร.กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาชน
3/นำเรียนเรื่องเพื่อรับทราบในการแต่งตั้ง อนุ กต.ตร.บก.น.1-9 (ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่อในวาระที่ประชุม)
4/นำเรียนเรื่องพิจารณา ของการแต่งตั้ง ที่ปรึกษา กต.ตร.กทม. และคณะอนุ กต.ตร.กทม
5/ข้อคิดและเสนอแนะในวาระการประชุม
6/ในเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน อีกทั้งกิจกรรมต่างๆที่เข้าถึงและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความจริงใจ !!

Tags

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม