ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รองผบก.น.9 รองผกก.ปป.ทุกสน ใน บก.น.9 พร้อมคณะครูฝึก จากรร.นรต ร่วมพิธีเปิด การฝึกโครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดป้องกันปราบปราม สายตรวจ

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 62  พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รองผบก.น.9 รองผกก.ปป.ทุกสน ใน บก.น.9 พร้อมคณะครูฝึก จากรร.นรต ร่วมพิธีเปิด การฝึกโครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดป้องกันปราบปราม สายตรวจ โดยมีท่าน พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ รร.วัดม่วงนโยบายการจัดกำลังเพื่อรองรับสถานการณ์ระดับ สถานีตำรวจ ในภารกิจการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้กำหนดโครงสร้างการจัดให้ทุกสถานีตำรวจจัดฝึกอบรมชุดเจ้าหน้าที่ สายตรวจขึ้นทุกสถานี ซึ่งสายตรวจ มีหน้าที่เป็นชุดป้องกันปราบปราม ในการเข้าปฏิบัติการเชิงรุก และเชิงรับในพื้นที่เขตเมือง เขตชุมชน และป้องกันที่ตั้ง กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ ให้กับกำลังพลสายตรวจ ป้องกันผราบปราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ ทบทวนบทเรียนการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม ทบทวนยุทธวิธีตำรวจ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ลดการบาดเจ็บสูญเสียกำลังพล

Tags

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม