ข่าวข่าวพระราชสำนัก

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะกรรมการตลอดจนที่ปรึกษาศูนย์ข่าวโรงพักสัมพันธ์

Tags

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม