พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ จาก 76 จังหวัด ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม /พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ จาก 76 จังหวัด ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ โดย สมเด็จพระสังราชฯ ทรงเป็นประธานสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นรม. เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส พร้อมด้วย ประธาน สนช., ประธานศาลฏีกา, คณะรัฐมนตรี, ปลัด กห, ผบ.ทสส., ผบ.เหล่าทัพ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีฯ
ข้อมูล:กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like