ข่าวข่าวพระราชสำนัก

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ                    ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ขาวโรงพักสัมพันธ์ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม