กสม. ฉัตรสุดา ชื่นชม สตช. ให้คำมั่นไม่เปิดเผยประวัติเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางอาญา – คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หนุนเยาวชนก้าวพลาดได้รับโอกาสกลับเป็นคนดีสู่สังคม

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.นางฉั

Read more