บิ๊กจ๊อบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมฯ ดังกล่าวมีวัต

Read more